Algemene voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door waaag Pet Collar.Door de hele site, de termen ´8220; we f21;, ‘ 8220; us spalt’; en ´8220; our display; verwijzen naar waaag Pet Collars.waaag Pet Collar biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn van deze site aan u, de gebruiker, geconditioneerd op uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleid en aankondigingen hier aangegeven.

Door een bezoek te brengen aan onze site en/of iets van ons te kopen, neem je deel aan ons /8220; Service-document 8221; en ga je ermee akkoord om gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ('8220; Servicevoorwaarden voor 8221;,,, 8220; Voorwaarden 8221;), met inbegrip van die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hier wordt verwezen en/of beschikbaar is door hyperlink.Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief zonder beperking gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of contribuanten van inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt.Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan kunt u geen toegang tot de website of gebruik maken van enige diensten.Als deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of instrumenten die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn eveneens onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden.U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze Gebruiksvoorwaarden te updaten, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te posten.Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen.Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het posten van eventuele wijzigingen vormt aanvaarding van deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shofify Inc. Ze bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

SECTIE 1 --ONLINE BEWAART TERMS

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, stelt u voor dat u ten minste de leeftijd van de meerderheid bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de leeftijd bent van de meerderheid in uw staat of provincie van verblijf en dat u ons uw toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen deze website te laten gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de Dienst, wetten in uw jurisdictie schenden (inclusief, maar niet beperkt tot auteursrecht).
U mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard verzenden.
Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 — ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en dat het (a) transmissies over verschillende netwerken kan omvatten; en b) wijzigingen om te voldoen aan de technische eisen van verbindingsnetwerken of apparaten en deze aan te passen.Informatie over kredietkaarten wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.
U stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst of enig contact op de website waarmee de dienst wordt geleverd, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De in deze overeenkomst gebruikte rubrieken zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3: ACCURCIË, KLEINE EN TIJDELIJKE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet accuraat, volledig of actueel is.Het materiaal op deze site wordt uitsluitend voor algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van primaire, preciezere, vollediger of meer tijdige informatiebronnen.Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten.Historische informatie, noodzakelijk, is niet actueel en is uitsluitend voor uw referentie beschikbaar.Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te wijzigen op elk gewenst moment, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site te updaten.U bent het ermee eens dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

SECTIE 4 — WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten worden zonder kennisgeving gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) te wijzigen of te beëindigen, op elk moment zonder kennisgeving.
Wij zijn niet aansprakelijk voor wijzigingen, prijsveranderingen, opschorting of be ëindiging van de dienst aan u of aan derden.

SECTIE 5: PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website.Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en alleen overeenkomstig ons terugkeerbeleid worden teruggegeven of uitgewisseld.
We hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en beelden van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk te tonen.We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur van uw computer correct zal zijn.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot elke persoon, geografische regio of jurisdictie.We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen.Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken.Alle beschrijvingen van producten of productprijzen worden op elk gewenst moment zonder aankondiging gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons.Wij behouden ons het recht voor om elk product te stoppen.Alle aanbiedingen voor producten of diensten die op deze site worden aangeboden, zijn ongeldig wanneer dit verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere do or u aangeschafte of verkregen materiaal aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Dienst worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 — ACCURRENTIE VAN DE BILLINGS- EN REKENINGSINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke order die u bij ons plaatst te weigeren.Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren.Deze beperkingen kunnen orders omvatten die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde credit card en/of bestellingen worden geplaatst die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken.In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen om u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de e-mail en/of factuuradres/telefoonnummer op het moment dat de bestelling werd gemaakt.Wij behouden ons het recht voor om orders te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, door dealers, wederverkopers of distributeurs worden geplaatst.

U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en accurate inkoop- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan.U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en credit card nummers en houdbaarheidsdata, zo snel mogelijk bij te werken en u zo nodig te contacteren.

Voor meer details, bekijkt u ons terugkeerbeleid.

SECTIE 7 — OPTIONELE INSTRUMENTEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we noch toezicht houden noch enige controle of inbreng hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools 8221asis spam 8221; en desk8220;zoals beschikbaar op het scherm 8221; zonder enige garanties, representaties of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring.Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van facultatieve instrumenten van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u vertrouwd bent met en de voorwaarden goedkeurt waarop de hulpmiddelen worden verstrekt door de relevante derde-partij provider(s).
We kunnen ook in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en middelen).Deze nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze Gebruiksvoorwaarden.

AFDELING 8 --LIJSTEN VAN DERDE DELEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden omvatten.
links van derden op deze site kan u leiden naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn.Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij rechtvaardigen en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden.Controleer zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat.Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten aan de derde worden gericht.

AFDELING 9 --TOEPASSINGSOPMERKINGEN, GEVOEGDE EN ANDERE ONDERNEMINGEN

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins (collectief,'commentaren'), dan bent u het ermee eens dat we op elk moment zonder beperking, bewerken, kopiëren,publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in een medium alle commentaren die u naar ons doorstuurt.Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om vertrouwelijke opmerkingen te houden; (2) compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren.
We kunnen, maar hebben geen verplichting om, toezicht, bewerken of verwijderen van inhoud die we bepalen in onze eigen discretie zijn onwettige, aanstootgevende, bedreigende, lasterlijke, lasterlijke, pornografische, obscene of anderszins verwerpelijke of schendt elke partij partij intellectueel eigendom of deze Gebruiksvoorwaarden.
U bent het ermee eens dat uw opmerkingen geen enkel recht van derden schenden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht.U bent het er verder mee eens dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onrechtmatig, misbruik of obsceen materiaal bevatten, of een computer virus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een daarmee verband houdende website kunnen beïnvloeden.U mag geen vals adres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen.U bent alleen verantwoordelijk voor uw opmerkingen en hun nauwkeurigheid.Wij nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen van u of een derde partij.

SECTIE 10 — PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel wordt geregeld door ons privacybeleid.Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11: ERRORS, INACCURRENTIES EN OMISSIES

Af en toe kunnen er informatie zijn op onze site of in de Service die typografische fouten, onjuistheden of weglatingen bevat die kunnen betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid.Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of nalatigheden te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Dienst of op een verwante website op elk moment onjuist is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij verbinden ons niet tot de verplichting om informatie in de Dienst of op een daarmee verband houdende website te updaten, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van zonder beperking, informatie over prijzen, behalve zoals vereist door de wet.Er mag geen gespecificeerde update- of opfrisdatum in de Dienst of op een verwante website worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12: VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: a) voor enig onrechtmatig doel; b) om anderen aan te sporen onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen; c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden;d) onze intellectuele-eigendomsrechten of d e intellectuele-eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; e) intimidatie, misbruik, belediging, schade, laster, laster, dispariteit, intimidatie of discriminatie op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap;f) onjuiste of misleidende informatie in te dienen; g) virussen te uploaden of te verzenden of een andere vorm van schadelijke code die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet zal be ïnvloeden; h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of op te sporen; i) spam;phish, farm, voorwendsel, spin, kruipen of schrapen; j) voor obscene of immorele doeleinden, of k) om de beveiligingskenmerken van de Dienst of andere verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen.Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of andere gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

AFDELING 13 — BESLUITING VAN WAARSCHRIFTEN; BEPERKING VAN DE VERPLICHTING

Wij garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U bent het ermee eens dat we van tijd tot tijd de dienst kunnen verwijderen voor onbepaalde tijd of de dienst op elk moment, zonder kennisgeving aan u.
U bent het er uitdrukkelijk mee eens dat uw gebruik van, of het onvermogen om de dienst te gebruiken, op uw enige risico staat.De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons aangegeven) geleverd als "zo is" en "zo beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige representatie, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van koopbaarheid, merchantable kwaliteit,geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen onze directeuren, officieren, medewerkers, affiliates, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor schade, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, verloren winsten, verloren inkomsten,verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, op basis van contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de dienst of van producten die met de dienst zijn verkregen, of voor een andere vordering die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, inclusief, maar nietbeperkt tot fouten of weglatingen in welke inhoud dan ook, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien hiervan wordt geadviseerd.Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid worden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 — INDEMNIFICATIE

U gaat akkoord met het vergoeden, verdedigen en vasthouden van onschuldige Waaag Pet Collar en onze ouder, dochterondernemingen, affiliates, partners, officieren, bestuurders, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, onschadelijk van elke vordering of vraag, met inbegrip van redelijke advocaten, 8217; vergoedingen, gemaakt door een derde partij te wijten aan ofvoortvloeiende uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die zij met verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

AFDELING 15 --SEVERABILITEIT

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden wordt bepaald als onrechtmatig, nietig of niet-afdwingbaar, zal deze bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover de toepasselijke wet dit toestaat, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht van deze Gebruiksvoorwaarden te zijn gescheiden,deze vaststelling doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

AFDELING 16 — BEËINDIGING

De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de einddatum zijn aangegaan, moeten voor alle doeleinden de beëindiging van deze overeenkomst overleven.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn effectief tenzij en tot beëindiging door u of ons.U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat u onze Services niet meer wilt gebruiken, of wanneer u onze website niet meer gebruikt.
Als u in ons enige oordeel faalt, of wij vermoeden dat u niet heeft voldaan aan enige termijn of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en u blijft aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen wij u derhalve de toegang tot onze Diensten ontzeggen (ofelk deel daarvan).

AFDELING 17 — VOLGENDE OVEREENKOMST

Het feit dat wij geen recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uitoefenen of handhaven, vormt geen afstand van dit recht of van deze bepaling.
Deze Gebruiksvoorwaarden en alle door ons op deze website of ten aanzien van de Dienst geposte gedragsregels vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, en vervangen door eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk,tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).
Elke dubbelzinnigheid bij de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden opgevat als strijdig met de opsteller.

SECTIE 18: GOVERING RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Lv Jing Lan Wan Ban Dao, 20th Furong Rd 1902 Room, A Building Shenzhen, 518000 Guangdong, China.

AFDELING 19: VERANDERINGEN NAAR DE DIENSTENTERMEN

U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden te updaten, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te posten.Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen.Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het posten van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

SECTIE 20: CONTACTE INFORMATIE

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden moeten aan ons worden toegezonden opHallo@waaagpet.com.

$1 Days
$2 Hours
$3 Minutes
$4 Seconds